Dr Syed Muhammad Ashraf Jilani

Sajjada Nasheen Dargah Alia Ashrafia
Karachi, Pakistan.

 

 

 

Description Size Play Download
001-Fikar (01-05-2011) 21.01 Mb
002-Fana Aur Baqa (08-05-2011) 20.28 Mb
003-Khalwat Aur Gosha Nasheeni (15-05-2011) 22.62 Mb
004-Shetan Ke MakroFaraib Se Bachne Ke Tareeqe (22-05-2011) 24.22 Mb
005-Mahoo Aur Isbaat (12-06-2011) 28.1 Mb